Openbare ruimte & Veiligheid

Een prettige en leefbare openbare ruimte is essentieel voor een toplocatie als Zuidas. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de fietsenstallingen, binnentuinen, groenvoorzieningen, pleinen en stations. Daarom heeft Hello Zuidas afspraken met de gemeente Amsterdam om de professionele en strakke uitstraling van Zuidas te behouden. 

Hello Zuidas organiseert bovendien drie keer per jaar het Facility Management Platform, waarin facility managers en office managers van publieke en private partijen samen komen om te sparren over gebiedsbrede thema’s in de openbare ruimte. Denk aan roken, afval en logistiek, beheer en groen.

Daarnaast organiseren we drie keer per jaar het Veiligheidsplatform. Hierbij zijn security officers van middelgrote en grote bedrijven en diverse instellingen aanwezig, in combinatie met vertegenwoordigers van de politie, brandweer, veiligheidsregio en gemeente. Deelnemers krijgen informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheid in het gebied. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld terreurdreiging, brand in hoogbouw, sociale veiligheid, cyber security en ontruimingsprocedures. Op basis van de agenda worden veiligheidsexperts uitgenodigd. Ook worden er trainingen aangeboden.

Wil je meer weten over het Facility Management Platform, het Veiligheidsplatform of onze pijler Openbare Ruimte & Veiligheid? Neem dan contact op met onze projectleider Elisa Schouten |  elisa.schouten@hellozuidas.com.