Privacy

Privacy Statement

Het platform www.hellozuidas.com & Zuidas App (hierna te noemen: het “Platform”) wordt je aangeboden door Hello Zuidas (hierna te noemen: “Hello Zuidas”) en ontwikkelaar en beheerder Stappen & Shoppen. Op de toegang en het gebruik van het Platform zijn te allen tijde de Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing.

Hello Zuidas en Stappen & Shoppen hechten waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Verwerken van persoonsgegevens
Stappen & Shoppen verwerkt persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze medewerkers inclusief die van Stappen & Shoppen. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan hieronder vermeld.

Indien je jezelf wilt registreren, dan vragen wij je naar jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, aanvullende gegevens en persoonlijke voorkeuren. Jouw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek. Je hebt het recht om de informatie die wij van je hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stappen-shoppen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Stappen & Shoppen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Hello Zuidas en Stappen & Shoppen kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Hello Zuidas en Stappen & Shoppen raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@stappen-shoppen.nl, dan zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden verwijderd.


Verder zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze website benadert. Verkregen informatie is eigendom van Stappen & Shoppen. De via deze website verkregen informatie kan voor commerciële doeleinden gebruikt worden. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren.


Stappen & Shoppen maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.


Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Eveneens hebben wij geen invloed op geplaatste cookies door derden anders dan het Amerikaanse bedrijf Google.


Gebruik van persoonsgegevens
Stappen & Shoppen verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de Hello Zuidas website te beheren en om de door jou gevraagde services en diensten te leveren. Stappen & Shoppen gebruikt ook jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf het platform. Stappen & Shoppen kan ook contact met je opnemen via enquêtes om je mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.


Doorgifte aan derden
Stappen & Shoppen behoud zich het recht voor gekregen informatie voor commerciële doeleinden te gebruiken, zij het voor eigen kanalen zij het voor derden. Stappen & Shoppen zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
- te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
- om de rechten of eigendom van Stappen & Shoppen te beschermen en verdedigen; en
- te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Stappen & Shoppen, of het publiek te beschermen.


Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Stappen & Shoppen zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De maximale bewaartermijn bedraagt 7 jaar.


Veiligheid van persoonsgegevens
Stappen & Shoppen zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Stappen & Shoppen bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.


Wijziging van de Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Stappen & Shoppen en Hello Zuidas zullen zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Stappen & Shoppen raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Stappen & Shoppen jouw informatie beschermt.

Contact informatie
Stappen & Shoppen en Hello Zuidas ontvangen graag jouw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als je van mening bent dat Stappen & Shoppen en of Hello Zuidas niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen met Stappen & Shoppen via info@stappen-shoppen.nl.