Mobiliteit en Bereikbaarheid

De bereikbaarheid en het verduurzamen van de vervoersstromen van en naar Zuidas zijn enorm belangrijk voor het gebied. Het zorgt voor een gezond vestigingsklimaat,  schonere lucht en een leefbaarder klimaat in Zuidas. Samen met vele partners werken we al jaren aan het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in Zuidas onder de noemer ‘Van A tot Zuidas’  Dit programma gaat over de transitie in mobiliteit, waar luchtkwaliteit en duurzaamheid maar ook transport, logistiek en innovatie een belangrijke rol in spelen.  

Samen stimuleren we werknemers om op (meer) duurzame wijze van en naar Zuidas te reizen. Dit betekent dat we het gebruik van het de (deel)fiets en elektrische (deel)auto’s stimuleren. Ook proberen we forensen te motiveren om buiten de spits te reizen en werken we aan het verduurzamen van logistieke stromen in Zuidas.

Wil je meer weten over onze pijler Mobiliteit en Bereikbaarheid? Neem dan contact op met onze projectleider Ilana Schmidt | ilana.schmidt@hellozuidas.com.