Duurzaamheid & Wonen

De Zuidas ondergaat momenteel een transitie van zakelijk gebied naar een gemengde stadswijk. Veel van de nog te bebouwen kavels krijgen (deels) een woonfunctie. Samen met onze leden uit de woonbranche belichten we tijdens het driejaarlijkse overleg ‘Wonen in Zuidas’ onderwerpen die raken aan deze ontwikkelingen. We bespreken er vragen als: hoe wordt het beleid van de gemeente ingevuld? Welke voorzieningen en faciliteiten zijn er nodig om Zuidas als woongebied te laten slagen? Welke voorwaarden zijn er nodig voor de marktpartijen?

Daarnaast zetten we ons in voor een duurzame(re) Zuidas. Zo brengen we in samenwerking met Green Business Club Zuidas en Zuidas (gemeente Amsterdam) elk jaar in kaart welke bedrijven in hun bedrijfsvoering vooruitlopen in duurzaamheid.

Wil je meer weten over onze pijler Duurzaamheid & Wonen? Neem dan contact op met onze projectleiders Gordana Todorovic (Duurzaamheid) | news@hellozuidas.com of Rinske Berg (Wonen) | rinske.berg@hellozuidas.com